v1.2
12 ก.ย. 58 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2558
วันที่ 20 ก.ย. 2558 สำหรับ Admin สำนัก/กอง
และ
วันที่ 1 ต.ค. 2558 สำหรับการประเมินมรรถนะตัวชี้วัดข้าราชการทุกราย
27 ส.ค. 58ประกาศปิดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระบบ EPP+ ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1
วันที่ 10 กันยายน 2558
30 มี.ค. 58สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 และ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สามารถดำเนินการตวจสอบบุคลากรในสังกัด กระจายตัวชี้วัดและกำหนดค่าน้ำหนักได้ตามปกติแลัวครับ
23 มี.ค. 58แจ้ง
Admin สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
: ขณะระบบอยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลสำนักดังกล่าว และต้องมีการกำหนด Username & Password ใหม่ ขอแจ้งให้ Admin สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ติดต่อขอรับรหัสใหม่ได้ที่ Admin กรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 0020 ถึง 9 ต่อ 2611 หรือ 091 698 1277 นายบุรินทร์ รัตนะ
30 ก.ย. 57เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557ครั้งที่ 2
6 - 17 ตุลาคม เปิดระบบสำหรับ Admin สำนัก/กอง /ย่อย
18 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน เปิดระบบสำหรับข้าราชการทุกท่านดำเนินการประเมิน
**สำหรับ Admin สำนัก/กอง/ย่อย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้วันที่ 6 ตุลาคม เป็นต้นไป
© 2009 บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด สงวนลิขสิทธิ์